MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA

Polska Fundacja Wychowania Fizycznego została powołana 13.02.2013 r. do roli mecenatu kultury fizycznej w Polsce i poza jej granicami. Obejmuje opieką  dzieci, młodzież i sportowców, bez podziałów, dla krzewienia zdrowych potrzeb wysiłku fizycznego. Pozwala odkrywać i rozwijać talenty sportowe, przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, wyrównywać  sportowe szanse,  umożliwiać udział w rywalizacji sportowej, dając siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez zaangażowanie i pasję wszystkich trenujących z naszą pomocą.

Naszą wizją jest organizacja umożliwiająca młodym ludziom w Polsce i środowiskach polonijnych poza jej granicami odebranie najlepszej edukacji w zakresie kultury fizycznej, koncentrując działania m.in. na finansowaniu  zajęć wychowania fizycznego w obrębie wszystkich dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, poczynając do najmłodszych lat wieku przedszkolnego.

misja1

READ OUR MISSION AND VISION IN ENGLISH