CSR Power4young - FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

volunteers-770

FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

CHECK PRESENTATION FOR EN SPEEKERS – COMPANY SOCIAL RESPONSIBLE POWER4YOUNG

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROJEKT CSR Power4young ?

Projekt  wolontariatu dla pracowników CSR Power4young (Company Social Responsible Power for Young) – (Firma Odpowiedzialna Społecznie Energia dla Młodych) jest skierowany do  małych, dużych firm oraz korporacji posiadających lub zamierzających wprowadzić działania charytatywne, w ramach odpowiedzialności za społeczność , z której właśnie wywodzą się jej  pracownicy, uwzględniając lokalizację siedziby firmy, tym przypadku Polski oraz poszczególnych miast i miejscowości.

zdjecie01

W JAKI SPOSÓB PODEJMUJĄC WSPÓŁPRACĘ  W RAMACH PROJEKTU FIRMA REALIZUJE DZIAŁANIA CHARYTATYWNE DLA SPOŁECZNOŚCI?

Podejmując współpracę z Polską Fundacją Wychowania Fizycznego w ramach projektu CSR Power4young,  firma angażujące własnych pracowników do dobrowolnych działań charytatywnych dla lokalnej społeczności, poprzez ich własną aktywność fizyczną. Pracownicy podczas ulubionych aktywności fizycznych zbierają razem spalone kalorie w  ich trakcie poprzez wspólną rywalizację, używając  aplikacji Endomondo w prywatnych/firmowych smartfonach. Suma wszystkich spalonych kalorii w ramach wspólnej rywalizacji pracowników podczas ich ulubionych aktywności realizowanych w czasie wolnych indywidualnie, jest  przeliczana na wartości pieniężne, które firma uczestnicząca w projekcie CSR Power4young co miesiąc przekazuje do Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego, na darmowe, pozaszkolne zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych znajdujących się w rejonie siedziby.

Włącz Twoją firmę w projekt CSR Power4young, przekazując własną energię wspierając młodych ludzi osobiście!

WP_20190205_11_37_28_Pro IMG_20180616_144722

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA FIRMY I PRACOWNIKÓW?

Współpracując  w ramach  projektu CSR Power4young  firma realizuję politykę firmy odpowiedzialnej społecznie, poprzez działania charytatywne własnych pracowników.  Wprowadzając  takie  metody  integracji uzyskuje wiele wartości dodanych dla pracowników w ramach elementów systemu team building, wprowadzonego do projektu. Wspólne działanie pracowników poprzez dobrowolny udział w projekcie CSR Power4young, pozwala również na przedstawienie firmy opinii społecznej przez różne media i materiały marketingowe  jako rzetelnej i godnej współpracy, potrafiącej angażować się w działalność charytatywną, budując własną konkurencyjność.

W trakcie współpracy w ramach CSR Power4young firma może wykorzystywać wszystkie materiały pochodzące z utrwalenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży, a finansowanych ze środków przekazanych w ramach uczestnictwa w projekcie, do promocji wewnętrznej i zewnętrznej własnych działań charytatywnych w różnych mediach do opinii publicznej.

Dodatkowo każda firma współpracująca z Polską Fundacją Wychowania Fizycznego w ramach projektu CSR Power4young otrzyma oficjalnie certyfikat potwierdzający status firmy odpowiedzialnej społecznie i angażującej się w działania charytatywne dla społeczności w  Polsce, oraz może odliczyć wszystkie środki pieniężne przekazane Fundacji od podstawy opodatkowania.

Pracownicy uczestniczący w rywalizacji z kolegami i koleżankami z firmy poprzez zbieranie spalonych kalorii z aplikacją Endomondo,  otrzymują możliwość uzyska co miesiąc nagród rzeczowych i voucherów przekazywanych przez Polską Fundację Wychowania Fizycznego dla trzech pierwszych osób, posiadających największe sumy spalonych kalorii.

Ulubione aktywności fizyczne pracowników firmy współpracującej w projekcie CSR Power4young mogą odbywać się również grupowo w czasie wolnym.

Polska Fundacja Wychowania Fizycznego daje również możliwość angażowania się pracowników firmy współpracującej w ramach projektu CSR Power4young, w działaniach wolontariatu podczas zajęć, wyjazdów oraz wydarzeń charytatywnych organizowanych w ramach działalności pożytku publicznego.

W JAK SPOSÓB DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU?

Wszelkich informacji odnośnie przystąpienia Państwa firmy do projektu CSR Power4young – udzielimy z przyjemnością w kontakcie indywidualnym, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy Państwa do współpracy. Patania i zgłoszenia mogą Państwo kierować na adres: marketing(att)power4young.pl

WP_20190205_11_46_04_ProDSC_0082