CZAS DZIAŁAĆ RAZEM!

CZAS DZIAŁAĆ RAZEM!

POWER4YOUNG.COM – dlaczego Polska Fundacja Wychowania Fizycznego?

Polski sport potrzebuje naszego wspólnego wsparcia – energii społecznej skupionej w organizacji non-profit. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego została powołana by rozwijać darmową edukację w zakresie kultury fizycznej w ujęciu całego kraju i wszystkich dyscyplin sportowych, również tych nieolimpijskich. W Polsce brakuje funduszy na potrzeby dydaktyczne sportowców już osiągających sukcesy w sporcie wyczynowym, a na przygotowanie dzieci i młodzieży ilość środków jest wciąż niedostateczna.

Właśnie teraz jest najdogodniejszy czas by działać razem na rzecz rozwoju wychowania fizycznego nie tylko najmłodszych, ale całego społeczeństwa. Wszyscy obserwujemy i odczuwamy ,,wiosnę” kultury fizycznej w Polsce. Stale rośnie nasze zainteresowanie sportem, związane m.in. z bogaceniem się obywateli, podróżami i globalnym przepływem informacji oraz trendów.

bitmap

Coraz  więcej młodych osób uczestniczy w zajęciach sportowych, finansowanych z prywatnej kieszeni rodziców, lecz zdecydowana większość dzieci i młodzieży ma bardzo ograniczone możliwości finansowe aby trenować.  Wychowanie fizyczne to fundament sportu wyczynowego i zdrowego społeczeństwa. Rozumiejąc to stwierdzenie łączymy wspólną energię by pomóc wyrównywać sportowe szanse i rozwijać edukację kultury fizycznej.

zdjecie01

zdjecie03

Potrzebujemy Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego – jako narzędzia społecznego,  by połączyć wspólną energię  i razem budować potęgę polskiego sportu. Proces wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w naszym kraju jest realizowany w wielopoziomowym systemie, na początku którego niewątpliwie stoją rodzice, rodzina następnie szkoły, kluby, stowarzyszenia, związki sportowe, na Polskim Komitecie Olimpijskim kończąc. Nad całością piecze sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki. System ten strukturą poziomów nie różni się od innych państw dominujących w rywalizacji sportowej. Jak pokazują w ostatnich latach nasi sportowcy, również może działać tak jak byśmy tego oczekiwali.

 

zdjecie02

Jednym z podstawowych czynników decydujących o sukcesach polskich sportowców, obecnie i w przyszłości jest szeroko rozumiane finansowanie zajęć na wielu etapach kształcenia.  W tym miejscu należy zwrócić uwagę na najmłodszych pasjonatów kultury fizycznej i zawodników stawiających pierwsze kroki na drodze do sukcesu w sporcie wyczynowym.

Fundamentalnym działaniem jest według nas wychowanie młodych ludzi  przez rozwijanie kultury fizycznej i wyrównywanie szans społecznych dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.  Ponieważ nie wiemy czy dziewczynka z domu dziecka, zostanie Mistrzynią olimpijską jak Pani Justyna Kowalczyk, dlatego umożliwiając dzieciom i młodzieży rozwijać się przez kulturę fizyczną, pomagamy rozwiązywać problemy społeczne. Działania pożytku publicznego są naszą misją,  a celami; wprowadzenie nowych, darmowych programów wychowania fizycznego, umożliwiających jak największej grupie m.in. ubogich młodych ludzi  w Polsce, rozwój osobisty i społeczny poprzez edukację w zakresie kultury fizycznej.