OGÓLNOPOLSKI PROGRAM WOLONTARIAT SZKOLNY – ZBIERAMY URZĄDZENIA MOBILNE DO RECYKLINGU

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SZKOŁĘ DO UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM  PROGRAMIE WOLONTARIATU SZKOLNEGO NA RZECZ  OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZATRZYMANIA ZMIAN KLIMATU – ZBIÓRKA URZĄDZEŃ MOBILNYCH DO RECYKLINGU.

reciklaza1

Na czym polega wolontariat szkolny zbiórki tel. i jakie są korzyści z udziału w dzieci i młodzieży w zaangażowaniu Państwa szkoły?

W porozumieniu z Fundacją i za zgodą Dyrekcji Szkoły włączamy  Państwa szkołę od ogólnopolskiego programu wolontariatu szkolnego, na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań charytatywnych. Działania wolontariatu realizowane przez uczniów koncentrują się na, zbieraniu przez uczniów w domu i wśród rodziny, starych , uszkodzonych, zepsutych, nieużywanych urządzeń takich jak; telefony/smartphony/tablety oraz przynoszeniu ich do szkoły. W zależności od ilości zebranych w Państwa szkole urządzeń do recyklingu, Fundacja przekaże dla Państwa szkoły sadzonki drzew, lub zorganizuje ustalone wcześniej zajęcia wychowania fizycznego.

Pierwszym etapem działań wolontariatu dla uczniów jest  udział w promocji  zbiórki telefonów w szkole i wśród własnych rodzi, obejmuje przygotowanie plakatów z materiałów recyklingowych Fundacji oraz dystrybucja elektronicznych plakatów w internecie. Drugim etapem działań wolontariatu jest zbieraniu przez uczniów w domu i wśród rodziny, starych , uszkodzonych, zepsutych, nieużywanych urządzeń takich jak; telefony/smartphony/tablety oraz przynoszeniu ich do szkoły.

  • Zebrane urządzenia przekazujemy do recyklingu chroniąc razem środowisko naturalne i zapobiegając zmianą klimatu.
  • Z uzyskanych środków realizujemy darmowe pozaszkolne zajęcia wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, ośrodków wychowawczych oraz resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.
  • Dla Państwa szkoły przekazujemy za zebrane urządzenia sadzonki drzew, które mogą zostać posadzone przez uczniów na terenie szkoły, lub zabrane do domów rodzinnych uczniów.
  • Państwa szkoła uczestnicząc w programie otrzyma Certyfikat działań wolontariatu, dla  ochrony środowiska i zmian klimatu.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SZKOŁĘ DO UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM  PROGRAMIE WOLONTARIATU SZKOLNEGO NA RZECZ  OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZATRZYMANIA ZMIAN KLIMATU – ZBIÓRKA URZĄDZEŃ MOBILNYCH DO RECYKLINGU. 

W pierwszej kolejności prosimy Państwa o kontakt z Fundacją w celu ustalenia szczegółów współpracy. W każdej szkole powołujemy koordynatora programu, oraz podpisujemy porozumienie współpracy z Dyrekcją szkoły. Wszystkie urządzenia trafiają do recyklingu razem z akcesoriami tzn. (ładowarkami, słuchawki itd.) a dane z działających urządzeń są kasowane przez firmę Moby.pl Sp. z o.o. współpracującą z Fundacją.  Uzyskane środki Fundacja przeznacza na cele charytatywne oraz zakup sadzonek drzew dla szkół uczestniczących w programie lub finansowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla uczniów szkoły.

TAK WŁAŚNIE WYGLĄDAJĄ SZUFLADY W DOMACH UCZNIÓW PAŃSTWA SZKOŁY 🙂

20180926_124409zepsute smartphonytelefony

ZAPRASZAMY PAŃSTWA PRZECZYTANIA ARTYKUŁU JAK  WAŻNY JEST RECYKLING URZĄDZEŃ MOBILNYCH DLA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ZATRZYMANIA ZMIAN KLIMATU.

Według raportu specjalistów z Uniwersytetu Zhongshan, z zużytych komórek można odzyskać 45 proc. zawartych w nich plastików, 20 proc. miedzi i 10 proc. ceramiki. Około 80 proc. odzyskanych surowców może być ponownie użyte do produkcji elektroniki i sprzętu AGD – poinformowała chińska gazeta Qingnianbao. Telefony komórkowe są wielkim zagrożeniem dla środowiska, na świecie wyrzucanych jest ich rocznie ponad 400 mln, z czego jedna czwarta przypada na Chiny. Z raportu Komisji Ochrony Środowiska UNEP przy ONZ wynika, że w 2020 liczba zużytych aparatów wzrośnie siedmiokrotnie. Z szacunków Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego wynika, że około 80 proc. użytkowników telefonów komórkowych, stare aparaty przechowuje w domu, 10 proc. – przekazuje je innym członkom rodziny, krewnym i przyjaciołom, a ponad 10 proc. sprzedaje takie urządzenia.

W starych komórkach znajduje się ołów, kadm, rtęć i inne substancje trujące. Gdyby zostały wyrzucone bezpośrednio do ziemi, mogłyby poważnie zanieczyścić wody gruntowe. Stopień tych zanieczyszczeń jest 100-krotnie wyższy niż przy wyrzuceniu zwykłej baterii. Jeden telefon jest w stanie zatruć 60 tys. litrów wody. Spalenie starych komórek powoduje natomiast wydzielanie szkodliwych substancji, włącznie z chlorem i dioksynami powodującym raka.