Rajd 4Koła 4Zmysły

Rajd 4Koła 4Zmysły napędzany energią Waszego wsparcia już się odbył. Zobacz relacje z naszego rajdu TUTAJ!

Historia rajdu rozpoczyna się od naszego niewidomego kolegi Grzegorza, który zawsze marzył o jeździe samochodem. Dzięki aktywności jego i przyjaciół udało się przygotować imprezę, która da szanse doświadczyć emocji rajdowych również innym niewidomym.

Rajd 4 Koła 4 Zmysły jest pierwszym w Polsce innowacyjnym projektem rehabilitacji społecznej osób niewidomych, ponieważ podczas rajdu niewidomi poprowadzą samodzielnie auta wraz z pilotem, po specjalnie przygotowanym torze rajdowym Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu. Utrwaleniu i wzmocnieniu wyzwolonych przez bodźce zewnętrzne emocji posłużą dwa zaprogramowane przejazdy na siedzeniu pasażera w samochodach rajdowych przystosowanych do bardzo szybkiej jazdy na czas i jazdy w drifcie.

Drugim istotnym elementem systemu rehabilitacji społecznej w czasie wydarzenia, jest integrujący osoby niewidome i widzące specjalnie przygotowany blok wspólnych gier. Rajd 4Koła 4Zmysły to pionierska forma motywacji dla osób niewidomych, mająca na celu wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, poprzez doświadczenie bodźców zewnętrznych, związanych z samodzielnym prowadzeniem auta. Tak wyzwolone emocje mają spowodować wzrost samooceny, pobudzając wewnętrzną potrzebę rozwoju u osób z dysfunkcją wzroku.

Problem przed jakim stajemy to brak wiary osób niewidomych w poprawę swojej sytuacji społeczno-zawodowej, wynikający z braku motywacji tej grupy. Wydarzenie ma na celu spowodować wzrost samooceny niepełnosprawnych inicjując wewnętrzną potrzebę rozwoju.

subaru1

Niewidomy Grzegorz w rajdowym Subaru WRX.

Projekt zakłada złamanie ustalonych stereotypów przez co osoby niewidome zaczyna wierzyć w swoje możliwości i zasoby energii które mają w sobie, ale do tego potrzebujemy Waszego wsparcia m.in. aby:

  • wynająć tor rajdowy i  zabezpieczyć go dodatkowo przed oraz w trakcie wydarzenia,
  • pokryć koszty eksploatacji aut rajdowych użyczonych nieodpłatnie na potrzeby rajdu,
  • zapewnić  opiekę medyczną dla uczestników i widzów,
  • wykupić ubezpieczenie dla niewidomych kierowców,
  • pokryć koszty potrzebnego sprzętu i nagród przewidzianych w bloku gier integracyjnych,

subaru2

Przygotowania do Rajdu 4Koła 4Zmysły kierowców użyczających auta.

Rajd 4Koła 4Zmysły napędzany energią Waszego wsparcia wystartuje na torze Polskiego Związku Motorowego, Niskie Łąki, Wrocław, godz. 11.00 w dniu 29.06.2014.

 

FOR ENGLISH VISITORS - Rally 4 Wheels 4 Senses is Poland's first innovative project of social rehabilitation of the blind people, because the blind will lead the car alone with the pilot on specially prepared racing track Polish Motor Association in Wrocław.

 

Sponsorzy

oilcenter_logo sin_logo car_outlet_logo1 dta_logo1