CSR POWER4YOUNG – FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE – WOLONTARIAT

Firm odpowiedzialne społecznie, Pracownicy przekazują własną energię – aby wspierać charytatywny cel – finansowania i organizacji darmowych pozaszkolnych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.

CSR POWER4YOUNG – PROJEKT WOLONTARIAT DLA PRACOWNIKÓW

CSR Power4young to platforma działań charytatywnych dla firm i organizacji odpowiedzialnych społecznie, angażujacych się w pomoc społeczności lokalnej z zasobów których czerpią siłę do pracy.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU